دوست داشتن


وقتی آدما میگن بارون رو دوست داریم ولی تا بارون

میاد چتر باز میکنن...

وقتی میگن پرنده رو دوست داریم ولی تو قفس

نگهش میدارن...

باید از دوست داشتن آدما ترسید
/ 3 نظر / 11 بازدید
من وعشقم جواد

بیای وب من وعشقم جواد. منتظرتم

فهیمه

میشِه تَنهایی بازی کَرد میشِه تَنهایی خَندید میشِه تَنهایی سَفَر کَرد ولی خِیلی سَختِه تَنهایی... تَنهایی رو تَحَمُل کَرد منتظرحضورتون دروبلاگم هستم

موطلایی

وب زیبایی داری خوش حال میشم بهم سر بزنی