دنیا

 

عکس های عاشقانه ی غمگین و دخترانه ی زیبا

 

 

عکس های عاشقانه ی غمگین و دخترانه ی زیبا

ساده ی ساده از دست میروند...

همه ی آن چیزها که سخت سخت به دست آمدند... !
عکس های عاشقانه ی غمگین و دخترانه ی زیباعکس های عاشقانه ی غمگین و دخترانه ی زیبا 

 

عکس های عاشقانه ی غمگین و دخترانه ی زیباعکس های عاشقانه ی غمگین و دخترانه ی زیبا

سخت است اتفاقی را انتظار بکشی...

که خودت هم بدانی در راه نیست …

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید