/ 5 نظر / 8 بازدید
saba

با یک گل هم دلی بهار میشود اما با یک آه بهار و تابستان دلی پاییز میشود و به زمستان نمی ماند نفس ! وبت خیلی ناسه...خوشحال میشم بم سر بزنی...[گل]

امین

آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,"¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@";";;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨")""-"""" ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*"¨""¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨"¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,&

علی

سلام .مطالبت عالیه گلم.لذت بردم اگرچه خیلی این روزها گرفته ام.موفق باشی.