عزیزم

با تمام غــــرور دخترانم مینویسم:

گاهی دلـــــم برای صدای مردونه،

"عزیزم" گفتـــــن هایت


تنگــــــ میشود...!!!
/ 2 نظر / 5 بازدید
aria

عززززززززززززززززززززززززززیزم-دل انگیز بود[قلب]