امان ازدس دخترا..واییی

دختر:خوابی؟؟؟

 

پسر: آره بیدار شدم زنگ می زنم بهت

دختر:من دوس پسر قبلیم این موقع روز خواب نبود

پسر:چه ربطی داره؟دختر:من واسش مهم بودم

پسر:خوب بیا من بیدار شدم، خوب شد؟

دختر:دوس پسر قبلیم اصلا” نمی گفت: من بیدار شدم بیا

پسر:اون یه آدمه دیگه بود من یه آدمه دیگه

دختر:من که همون آدمم

پسر:من قانع شدم ، از این به بعد هر روز ۶ صب بیدارم

دختر:من ۶ خوابم

پسر:دوس دختر قبلیم ۶ بیدار بود

دختر:برو با همون کثافت بی لیاقت خیلی بدی برودیگه نمیخوام صداتوبشنوم گریه

/ 3 نظر / 6 بازدید
سعید

اره بخداهمینجوریه تایه چیزی میگی دماقشونوکج میکنن[قهر][اوه][ماچ][من نبودم]

محمد مقدم

بابا ناراحتی نداره این قانون طبیعته دیگه .دخملا ناز کنن پسرا بکشن[نیشخند]

احسان

عجبی بابا یکی پیدا شد بی طرف نوشت