میگی مهم نیست

 

 

میگی مهم نیست


اما وقتی اسمشو می شنوی 
داغ دلت تازه میشه

 

میگی مهم نیست

اما تا بهش فکر می کنی اشک توی چشمات جمع می شه

 

میگی مهم نیست

اما در تنهایی همش باهاش حرف می زنی


میگی مهم نیست


اما بعضی وقتا دستت میره رو شمارش 
که زنگ بزنی ، نزنی ، بزنی ، نزنی

 

میگی مهم نیست


اما دلت میخواد بازم بهش فکر کنی


میگی مهم نیست


اما دلت واسه صداشو خنده هاش لک زده

 

 

میگی مهم نیست


اما شبا تا صبح خوابت نمی بره 
باخودت میگی یعنی داره چیکار میکنه 
  

میگی مهم نیست


اما میدونی چقدر " مهمه 
می دونی خیلی دوسش داری 

میگی مهم نیست


                                                         بگو مهمه ؛
امانیست

/ 0 نظر / 24 بازدید