ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﯾﻪ ﻫﻮﺱ زودگذر ﺑﻮﺩﻡ

ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﻢ ﺍﺱ نمی ﺪﻩگریه

/ 5 نظر / 8 بازدید
نازنین

همراه اولم دیگه به من اس نمیده![گریه][زبان]

saman

[زبان]

diana

ammma be man s mide delet besooze[زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][خنده][خنده][مغرور][مغرور][مغرور][پلک][پلک][پلک][پلک][پلک][پلک][پلک] ????????????????????????????????????????✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌????????????????????????